Toegankelijkheids-verklaring

SlideWiki streeft ernaar om de website zo toegankelijk en gebruikersvriendelijk mogelijk te maken.

Wat betekent dit?

Dit betekent dat tekst, afbeeldingen, formulier, en navigatie toegankelijk en begrijpbaar is bij zoveel mensen als mogelijk. Alle gebruikers van SlideWIki, met of zonder beperkingen, moeten in de best mogelijke ervaring van de website worden ondersteund in hun browser.

Om dit te bereiken is de website geoptimaliseerd om aan de W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 Level AA (ISO/IEC 40500:2012) voldoen.en Europese standaard EN 301 549 V1.1.2.

Voorbeelden van de zaken die op toegankelijkheid worden gecontroleerd:

  • Afbeeldingen en iconen op de website om te zorgen dat ze het correcte type van alternatieve tekst (alt tags) hebben, wat gebruikers van schermlezers helpt te ondersteunen bij het begrijpen van de inhoud van afbeeldingen en diagrammen.
  • Interactie via alleen het toetsenbord is mogelijk voor gebruikers die geen muis gebruiken of die een alternatieve invoer/uitvoer systeem hebben, zoals een scherm lezer of via schakelaar- en/of braille-toegang.
  • De contrastniveaus van kleur en tekst stylen is geoptimaliseerd voor leesbaarheid.
  • Gebruik van ARIA herkenningspunten om navigatie en het overslaan van content te ondersteunen.
Echter kunnen we niet garanderen dat de toegankelijkheid optimaal is van de externe informatie die gelink is naar of aan SlideWiki, noch de inhoud die door gebruikers is aangeleverd in hun persoonlijke of groeps-matige presentatiereekesen en slides.

Some screen reader users may encounter problems when navigating through items within slides in the presentation view. This is due to limited compatibility between screen readers and the technologies used to provide all users with keyboard control in a presentation mode.

Screen reader users should note the following keyboard shortcuts are available in presentation mode. Left arrow key or spacebar will move to the next slide. When a new slide is loaded, the content will automatically be read aloud. Right arrow key will return to the previous slide.

A basic presentation mode is available if the presentation mode URL is changed from /presentation to /presentationIE . This can allow a screen reader user to move around the slide content using the tab key. It is possible to test this experience by loading the Help guide in the basic presentation mode.

Technologieën die in het SlideWiki platform worden gebruikt

Het platform gebruikt de volgende technologieën: HTML5, CSS, react-js en het gebruikt WAI-ARIA om toegankelijkheid te ondersteunen.

Het is ondersteund in een aantal browsers: Chrome, Firefox and Edge. De ondersteuning van Internet Explorer 11 of eerdere versies is echter gelimiteerd en we bevelen dan het gebruik van een andere browser aan.

These browsers have been tested with the following assistive technologies: Jaws 18, NVDA 2018, VoiceOver on Mac and iOS and TalkBack on Android screen readers as well as a range of input/output devices that emulate keyboard navigation.

Presentation mode relies on role=application in order to provide shortcut keys. Technical notes about the problems with using this mode with a screen reader are available at SlideWiki development issue tracker.

Als u problemen heeft met de toegankelijkheid van het platform, neem contact met ons op.

Last updated 8th February 2019