Current Slide

Small screen detected. You are viewing the mobile version of SlideWiki. If you wish to edit slides you will need to use a larger device.

ระบบบัตรประจำตัวอื่น ๆ

 • IRI ทรัพยากรตัวบ่งชี้ = สากล
  • ลักษณะทั่วไปของ URI, สามารถมีตัวอักษร Un​​icode
  • http://www.example.org/Wüsteเช่น
 • โกศทรัพยากรชื่อ = Uniform
  • กลุ่มย่อยของยูริที่ใช้สำหรับการระบุทรัพยากรที่มีชื่อ choosable ได้อย่างอิสระ
  • มีไว้สำหรับการระบุเอกลักษณ์และถาวรทั่วโลก
  • โกศเช่นโกศ ISSN :0167-6423 จากภาพยนตร์แมงมุม
 • ไอ = นานาชาติจำนวนหนังสือมาตรฐาน
  • เช่นไอ 978-3-86680-192-9
 • ISSN = มาตรฐานสากล Serial Number ของ
  • เช่น ISSN 1234-5678
 • DOI = ตัวระบุวัตถุดิจิตอล
  • เช่น 10.1000/182 DOI

Speaker notes:

Content Tools

Sources

There are currently no sources for this slide.