Current Slide

Small screen detected. You are viewing the mobile version of SlideWiki. If you wish to edit slides you will need to use a larger device.

Europeana ปัญหาข้อมูลรุ่น

  • ของยุโรปวัตถุมรดกทางวัฒนธรรมที่แปลงเป็นข้อมูลดิจิทัลโดยหลากหลายของผู้ให้บริการข้อมูลจากห้องสมุดพิพิธภัณฑ์เก็บและภาคภาพและเสียง
  • ทั้งหมดให้การใช้งานมีการใช้มาตรฐาน metadata ที่แตกต่างกัน
  • ข้อมูลความต้องการที่จะปรากฏในลักษณะที่มีความหมายในวัฒนธรรมบริบทพูดได้หลายภาษา
  • ที่เชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมเปิดข้อมูลขาดข้อมูลอำนาจจากชุมชนมรดกทางวัฒนธรรมที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่

Speaker notes:

Content Tools

Sources

EDM Documentation