Creative Commons Licenties en SlideWiki

SlideWiki is een open platform waarmee u onderwijsmateriaal kunt publiceren onder een Creative Commons Licentie. Door het publiceren onder een Creative Commons Licentie wil SlideWiki onderwijsgemeenschappen in staat stellen om onderwijsmateriaal te maken, delen en hergebruiken zodat er meer onderwijsmateriaal beschikbaar wordt. Deze pagina legt uit hoe SlideWiki Creative Commons Licenties gebruikt.

Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 CC BY-SA

Creative Commons BY-SA Licentie logo

Presentatiereeksen en slides in SlideWiki zijn gepubliceerd onder de Creative Common Attribution ShareAlike licentie. Deze licentie laat andere verder bouwen op de slides en presentatiereeksen en deze hergebruiken en wijzigen zo langs as de gebruiker de originele auteur erkenning geeft en het nieuwe materiaal dat ze maken onder dezelfde voorwaarden publiceert. Dit betekend dat afgeleid werk ook voor commerciële doeleinden mag worden gebruikt, maar nog steeds moet de originele auteur erkennen en onder dezelfde licentie worden gepuliceerd.

Kom meer te weten over de CC BY-SA en zie de volledige licentie tekst door het kijken naar Leesbare samenvatting van de CC-BY-SA licentie van Creative Commons.

Waarom gebruiken we de CC BY-SA licentie voor SlideWiki presentatiereeksen en slides?

De CC BY-SA licentie wordt gebruikt door Wikipedia en soorgelijke bronnen, wat betekend dat u materiaal van Wikipedia mag gebruiken in uw presentatiereeksen zolang u de originele bron vermeld. Dit zorgt er ook voor dat materiaal dat door SlideWiki gebruikers is gemaakt altijd de originele auteur vermeld, en we denken dat dit de kwaliteit en eerlijkheid van onderwijsmateriaal verbeterd.

By using this license, everyone will be free to copy and redistribute the materials from any SlideWiki deck in any medium or format as long as they are published under the same license. SlideWiki material can also be adapted, including remixing, transforming and building on the material for any purpose, including commercial activities.

Can I add any materials to my slides and decks under the CC BY-SA licence?

When adding content to your slides, it is your responsibility to ensure that it can be shared under a Creative Commons Attribution ShareAlike license. This means that the content you create must also have a similar license so that it can be adapted and used by anyone (including for commercial activities). Materials that are in the public domain (sometimes referred to as CC0) or licensed under Creative Commons Attribution (CC BY) can be included in your slides as well as those already publised under Creative Commons Attribution ShareAlike license (CC BY-SA).

Where can I find material that I can use under this license in my decks and slides?

As all decks and slides are published under a license that allows content to be adapted and reused, you can reuse content from any decks in your own slides. The Append Deck and Append Slides function allows you to find and attach decks and slide as you are creating your own work.

Creative Commons Search heeft een overzicht van bronnen van materiaal dat is gepubliceerd onder de creative commons licenties. Bepaalde media services zoals Flickr, YouTube en Vimeo publiceren een deel van de inhoud onder creative commons licenties. Inhoud gemarkeerd als "Alle rechten behouden" (“All rights reserved”) kan niet in SlideWiki worden gebruikt.

If you add content to your slides that is published under a Creative Common Attribution ShareAlike licence then you must ensure you add the attribution information into the Sources for the slide. [You can find out more about adding Sources to slides in our Guide]. Images published under a Creative Commons Attribution ShareAlike licence can be uploaded and incorporated into SlideWiki slides. However, it is your responsibility to ensure that you provide credit or attribution to the creator within the image upload dialog.

If a video or content has an Embed function provided by the video’s owner, then it is possible to add the code to embed the video into your slides. However, caution should be taken with videos that could have been posted without the copyright owner’s permission. [You can find out more about embedding videos in slides in our Guide.]

Als u meer te weten wilt komen over auteursrechten kwesties vind u dit artikel mogelijk nuttig: “The Educator’s Guide To Copyright, Fair Use, And Creative Commons”.

Creative Commons Attribution 4.0 CC BY

Creative Commons CC BY Licentie logo

This license allows materials to be copied and redistributed in any medium or format as long as they are attributed to the original creator and copyright notices. Images published under a Creative Commons Attribution licence can be uploaded and incorporated into SlideWiki slides. However, it is your responsibility to ensure that you provide credit or attribution to the creator within the image upload dialog.

Om meer te weten te komen over CC BY en om de volledige licentie tekst te zien, zie Human readable summary of the CC BY license from Creative Commons.

Work in the Public Domain, free of copyright or CC0

Creative Commons CC 0 public domain Licentie logo

Work in the Public domain is free of copyright restrictions. This is usually for works that are free from copyright restrictions. This includes works where the copyright has expired or the creator has assigned their work to the public domain. While it is not always necessary to attribute the source of public domain work. However, it is good practice to attribute works to the creator or source to add provienance to your decks and slides. CCO is the Creative Commons license that enables authors and creators to waive their rights to their work and place it in the public domain.

Notices

The SlideWiki website and its content are provided "as is". We offer no warranties, explicit or implied regarding any content, the webiste or the accuracy of any information. These license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material. We reserve the right to remove materials and content that we believe to infringe copyright and license requirements.

Find slides
Explore the deck

SlideWiki provides open educational resourcs and courses across a wide range of topics.

Create slides
Add and adapt course material

Create a new deck or import existing slides to create HTML slide decks.

Share slides
Present, Share and Communicate

Collaborate on decks with peers. Group decks in playlists and share via social media or email.