Ημερίδες ψηφιακής πολιτικής

 • Ηλεκτροκίνηση
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Δημογραφικό
 

Ηλεκτροκίνηση στις οδικές μεταφορές 
και Έξυπνες Πόλεις

 • Πρόγραμμα Ημερίδας
 • Ομιλητές
 

Ακόμα μία αδιάφορη παρουσίαση


NPM στη Δημόσια Διοίκηση

 •  
 •  
Δημόσια Διοίκηση στον 22ο αιώνα: Προκλήσεις και πιθανές απαντήσεις
 • Δημόσια Διοίκηση στον 20ο αιώνα
 • Δημόσια Διοίκηση στον 21ο αιώνα
 

Δημογραφικό

 • Προβλήματα του σήμερα 
 
 • Λύσεις του αύριο