Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών
ΕΕΛΛΑΚ
 
 
 
 

Βιβή Πετσιώτη, Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ, Αθήνα 2018

 
 
 
✔ Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών www.eellak.gr) είναι μη κερδοσκοπικός φορέας που ιδρύθηκε το 2008 από 22 ΑΕΙ, ΤΕΙ & Ερευνητικά Κέντρα
 
✔ Σήμερα αποτελείται από 36 μέλη (Πανεπιστήμια &
Ερευνητικά Κέντρα)
 
✔ Η Επιστημονική Επιτροπή της ΕΕΛ/ΛΑΚ απαρτίζεται
από 27 μέλη από Πανεπιστήμια & στελέχη κοινοτήτων
 
✔ Έχει 8 Ομάδες Εργασίας με περισσότερα από 300
μέλη που συνεργατικά παράγουν προτάσεις πολιτικής
και λειτουργικές εφαρμογές
 
Σκοπός Οργανισμού
 
✔ Κύριος στόχος είναι να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη
 
Των Ανοιχτών Προτύπων,
του Ανοιχτού Λογισμικού
του Ανοιχτού  Περιεχομένου,
Των Ανοιχτών Αδειών Creative Commons
των Ανοιχτών Δεδομένων και
των Τεχνολογιών  Ανοιχτού Υλικού & Σχεδίων
 (open hardware & design
 
 
 
Η επίτευξη του καταστατικού σκοπού του Οργανισμού γίνεται μέσα από:
 
 
Προτάσεις Πολιτικής
 
Διοργάνωση Ημερίδων / Hackathons
 
Συνεργασίες με Κοινότητες και Φορείς (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο)
 
Ομάδες Εργασίας
 
Ενημέρωση και δράσεις σε θέματα που αφορούν την ανοιχτότητα
 
 

Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι

Οι Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (Open Educational Resources, OERs είναι εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να
τροποποιηθεί και να ενισχυθεί, επειδή οι δημιουργοί του έχουν δώσει την άδειά τους στους άλλους για να το κάνουν.
 
Τα άτομα ή οι οργανισμοί που δημιουργούν OERs μπορεί να περιλαμβάνουν:
 • διαφάνειες παρουσίασης,
 • podcasts,
 • διδακτέα ύλη,
 • εικόνες,
 • σχέδια μαθήματος,
 • βίντεο διαλέξεις,
 • χάρτες,
 • φύλλα εργασίας και ακόμη και ολόκληρα εγχειρίδια- 
συνήθως μέσω νομικών εργαλείων, όπως είναι οι άδειες Creative Commons , έτσι ώστε οι άλλοι να μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά, να τα επαναχρησιμοποιούν, να τα μεταφράζουν και να τα τροποποιούν.
 

Γιατί SlideWiki?

 • Παρά την πληθώρα των Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου της Εκμάθησης (Learning Content Management Systems - LCMS) που διατίθενται και χρησιμοποιούνται σήμερα, οι εκπαιδευτικοί δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους να αναπαράγουν αυτό που έχουν κάνει άλλοι πριν.    
 • Δεν υπάρχει(προς το παρόν) συστηματικός τρόπος κοινής χρήσης και συνεργασίας με το περιεχόμενο, όπως συμβαίνει σε άλλους ηλεκτρονικούς τομείς (π.χ. Wikis για δημιουργία κειμένου, Git για ανάπτυξη λογισμικού ή OpenStreetMap για δημιουργία χαρτών).      
 • Οι εκπαιδευτικοί πόροι μοιράζονται μόνο κατά βιαστικό τρόπο και συχνά δεν επιτρέπουν την επαναπροώθηση για λόγους τεχνικής ή αδειοδότησης.    
 • Όταν οι πόροι είναι κοινόχρηστοι, δεν υπάρχει μηχανισμός, ο συντονισμός του συγχρονισμού των διαφόρων αναθεωρήσεων του περιεχομένου (όπως επιτρέπονται τα Wikis, Git ή OpenStreetMap).
 

SlideWiki - Sign in and out

 
 

User Settings

 
 

My Decks, Shared Decks

 
 

Deck Slide and Subdeck

 
 
 

Deck Edit

 
 

Text Edit Basics

 
 

Link and Embed Video

 
 
 

Deck Tags

 
 
 

Questions

 
 
questionsslidewiki

Deck Activity

 
 
 

Add Attach Slides and Decks

 
 

Deck Download

 
 

Like Share Report

 
 

Slide Comment

 
 

User Groups

 
 

Playlists