Προβολή Birds Eye του

Linked Data Interface

 • θα διαμορφωθεί το εργαλείο RDB2RDF Triplify να συνεργαστεί με SlideWiki
 • χαρτογραφήσαμε περιεχόμενο SlideWiki σε RDF από Triplify
 • που δημοσίευσε τα αποτελέσματα στο Web Δεδομένων
 • η SlideWiki Linked Data interface είναι διαθέσιμο μέσω slidewiki.org / triplify
 • SlideWiki σήμερα αντιστοιχίζονται σε FOAF, SIOC, CC, Dublin Core λεξιλόγια
 • Υποστήριξη για το W3C PROV και SPARQL τελικό σημείο μέσω της SparqlMap έχει προγραμματιστεί


Μεταχειρισμένα εργαλεία και APIs

 • PHP ως server-side scripting γλώσσα
 • MySQL ως backend βάση δεδομένων
 • Node.js για τον έλεγχο των παρουσιάσεων από απόσταση
 • JQuery και διάφορα plugins JQuery
 • CodeMirror για τον πηγαίο κώδικα τονίζοντας
 • deck.js για τη σύγχρονη παρουσίαση HTML
 • SVG-edit για την κατάρτιση εικόνες SVG
 • ALOHA-editor για WYSIWYG authoring slide
 • Twitter Bootstrap ως βάση πλαισίου CSS