สหพันธ์แบบสอบถาม

คำหลักที่ช่วยให้บริการสหพันธ์ระหว่าง endpoints SPARQL หลาย

endpoints กระจายแบบสอบถาม

Creator: soeren (TIB)

Contributors:
-


Licensed under the Creative Commons
Attribution ShareAlike CC-BY-SA license


This deck was created using SlideWiki.