เส้นทางที่ให้บริการ

ทั้งที่เกี่ยวกับการสร้างประโยคน้ำตาล:

? บุคคล foaf: รู้ / foaf: ชื่อ ==

? บุคคล foaf: รู้ว่าเพื่อน? ชื่อ: foaf เพื่อน?

หรือสำรวจตรวจ:

? x foaf: รู้ + / foaf: ชื่อ


Creator: soeren (TIB)

Contributors:
-


Licensed under the Creative Commons
Attribution ShareAlike CC-BY-SA license


This deck was created using SlideWiki.