ไม่ผูกพัน

ตรวจสอบงานสุดท้ายของคุณจากการกวดวิชา SPARQL พื้นฐานพยายามที่จะหาภาพยนตร์ที่นำแสดงโดยจูเลียโรเบิร์ตที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้อำนวยการไม่มี


ไม่ผูกพัน

SELECT ?movie_label WHERE { ?movie dbpedia-owl:starring <http://dbpedia.org/resource/Julia_Roberts> . ?movie rdfs:label ?movie_label . OPTIONAL {?movie dbpedia-owl:director ?director} . FILTER (langMatches(lang(?movie_label), "EN") && !bound(?director)) }


การรวมตัว

รวบรวมสถิติเกี่ยวกับรัสเซีย: หาประชากรจำนวนรวมของเมืองหลายเมืองที่มีประชากรมากกว่า 1billion ประชากรโดยเฉลี่ยของเมือง


A1 รวม


SELECT ?population count(?city) WHERE { <http://dbpedia.org/resource/Russia> dbpprop:populationEstimate ?population . ?city a dbpedia-owl:PopulatedPlace . ?city dbpedia-owl:country <http://dbpedia.org/resource/Russia> . }


A2 รวม


SELECT count(?billioners) WHERE { ?billioners a dbpedia-owl:PopulatedPlace . ?billioners dbpedia-owl:country <http://dbpedia.org/resource/Russia> . ?billioners dbpprop:pop2002census ?city_population . FILTER (?city_population > 1000000) }


A3 รวม


SELECT AVG(?population) WHERE { ?city a dbpedia-owl:PopulatedPlace . ?city dbpedia-owl:country <http://dbpedia.org/resource/Russia> . ?city dbpprop:pop2002census ?population . }


AS

เปลี่ยนคำสั่งก่อนหน้านี้เพื่อแสดงชื่อที่ถูกต้องของคอลัมน์ของตาราง


AS


SELECT ?population count(?city) AS ?number_of_cities WHERE { <http://dbpedia.org/resource/Russia> dbpprop:populationEstimate ?population . ?city a dbpedia-owl:PopulatedPlace . ?city dbpedia-owl:country <http://dbpedia.org/resource/Russia> . }


ลบ

ไม่รวม Novosibirsk เมื่อนับประชากรเฉลี่ยในเมืองที่รัสเซีย


ลบ


SELECT AVG(?population) WHERE { ?city a dbpedia-owl:PopulatedPlace . ?city dbpedia-owl:country <http://dbpedia.org/resource/Russia> . ?city dbpprop:pop2002census ?population . MINUS {<http://dbpedia.org/resource/Novosibirsk> dbpprop:pop2002census ?population} }


การนำข้อมูล

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับมอสโก แสดงอเนกประสงค์ที่กรุงมอสโกเป็นทั้งเรื่องหรือวัตถุ


การนำข้อมูล


SELECT ?s ?p ?o WHERE { { ?s ?p ?o. filter (?s = <http://dbpedia.org/resource/Moscow>) } UNION { ?s ?p ?o. filter (?o = <http://dbpedia.org/resource/Moscow>) } }


ค้นหาคอมมอนส์

ค้นหาคอมมอนส์ระหว่างมิคาอิล Gorbachev และอีวานแย่มาก


ค้นหาคอมมอนส์


SELECT ?p ?c ?o WHERE { <http://dbpedia.org/resource/Ivan_the_Terrible> ?p ?o . <http://dbpedia.org/resource/Mikhail_Gorbachev> ?c ?o }


การใช้การค้นหาความสัมพันธ์

ทำงานเดียวกันใน RelFinder


การใช้ Hanne

ค้นหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อรับรายชื่อของสโมสรฟุตบอลรัสเซียใช้ Hanne


วิธีการเชื่อมต่อ

ดาวน์โหลด ไฟล์


ที่จะเขียนแบบสอบถาม

ค้นหาส่วนนี้:

คุณสามารถป้อนแบบสอบถามที่คุณต้องการใด ๆวิธีการแสดงผล

กรอกตารางตามด้วยโครงสร้างวัตถุ JSON

Creator: soeren (TIB)

Contributors:
-


Licensed under the Creative Commons
Attribution ShareAlike CC-BY-SA license


This deck was created using SlideWiki.