Οφέλη για Εκπαιδευτικούς, Λέκτορες και Καθηγητές

 • αυξήσει σημαντικά τη βάση χρηστών, καθιστώντας το περιεχόμενο προσβάσιμο σε ένα παγκόσμιο κοινό
 • πάρετε υψηλής ποιότητας περιεχόμενο e-learning σας μεταφραστεί σε πολλές διαφορετικές γλώσσες
 • εμπλέξει τους μαθητές να συμμετέχουν και να συζητούν τις διαφάνειες
 • δημιουργήσετε εύκολα (αυτο-) τεστ αξιολόγησης για τους φοιτητές
 • περιλαμβάνουν peer-εκπαιδευτές για τη βελτίωση και τη διατήρηση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της e-learning περιεχομένου σας
 • να αυξήσει τη φήμη στην κοινότητα, με την ανταλλαγή ποιοτικό περιεχόμενο e-learning


Οφέλη για τους φοιτητές

 • δείτε πλούσιο μάθησης σωστό περιεχόμενο σε ένα πρόγραμμα περιήγησης
 • συζητήσουν συγκεκριμένο περιεχόμενο (π.χ. ένα slide ή ερώτηση) με άλλους φοιτητές και διδάσκοντες
 • συνεισφέρουν επιπλέον περιεχόμενο, βελτιώσεις και σχόλια
 • αξιολογήσει την πρόοδο της μάθησης με τη χρήση των ερωτηματολογίων που συνδέονται με παρουσιάσεις


Οφέλη για τα σχολεία και τα πανεπιστήμια

 • καταστεί το περιεχόμενο e-learning εύκολα προσβάσιμη (κάθε παρουσίαση και διαφάνεια έχει τη δική του διεύθυνση URL)
 • αυξήσουν την σοφία του πλήθους εκπαιδευτικός, που μπορούν να συνεργάζονται αποτελεσματικά στη δημιουργία πλούσιο εκπαιδευτικό περιεχόμενο
 • κάνουν το περιεχόμενο e-learning που παράγεται στον οργανισμό πραγματικά επαναχρησιμοποιήσιμα και εκ νέου mixable
 • να αυξήσει τη φήμη του σχολείου με την ανταλλαγή e-learning ποιότητα του περιεχομένου


SlideWiki για εταιρείες

Οι παρουσιάσεις αποτελούν κρίσιμο στοιχείο της ανταλλαγής εταιρικής γνώσης. SlideWiki μπορεί να σας βοηθήσει να:

 • κάνουν τη διαθέσιμη γνώση στην εταιρεία σας εύκολα προσβάσιμα σε όλους (στην εταιρεία σας)
 • συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι στην ανταλλαγή και την επαναχρησιμοποίηση των διαθέσιμων γνώσεων σε παρουσιάσεις
 • εκτός από τις δημόσιες SlideWiki portal εταιρείες να εγκαταστήσετε και να εκτελέσετε μια παρουσία SlideWiki εσωτερικό εταιρικό τους Intranet και με έλεγχο πρόσβασης

SlideWiki για την ανθρωπότητα

 • Η εκπαίδευση είναι ένας από τους κύριους παράγοντες για την κοινωνική πρόοδο (στο Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης , για παράδειγμα, εκπαίδευση) σταθμίζεται το ένα τρίτο)
 • Ωστόσο, παρά τις τεράστιες επενδύσεις στην εξακολουθεί να μην είναι επαρκώς διερευνηθεί e-learning τις δυνατότητες του Διαδικτύου και πλήθος-προμήθεια τεχνικές για την e-learning
 • Με SlideWiki έχουμε ως στόχο να βελτιώσει δραματικά την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας δημιουργία πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού για την online και offline χρήση
 • Με την ημι-αυτόματη μετάφραση και φιλελεύθερη αδειοδότησης SlideWiki στοχεύει να καταστήσει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο δραματικά πιο προσιτή στους μαθητές στις αναπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες
Creator: soeren (TIB)

Contributors:
-


Licensed under the Creative Commons
Attribution ShareAlike CC-BY-SA license


This deck was created using SlideWiki.